header imageContact
Bouwstaaltechniek Nederland
Doctor A.F. Philipsweg 15
8403 AC Assen
T. +31 (0)592 - 248 369

info@bouwstaaltechniek.nl

Bedrijfsinformatie:
KVK 040.76070 Meppel
Waarom ontworpen wapening toepassen?

Zeker in deze tijd van stijgende kosten van materiaal en uurlonen is het verstandig om uw projecten uit te voeren in ontworpen bouwstaalmatten.

Door in een zo vroeg mogelijk stadium mee te mogen denken tijdens het wapeningsontwerp is optimaal (financieel) voordeel te halen tijdens de uitvoering van het bouwproject.

Na opgave mm2/m1 door hoofdconstructeur wordt door ons een zo efficiënt mogelijk wapeningsontwerp gerealiseerd. Hierbij nemen wij de huidige Arboregels in acht.

Wanneer wordt ontworpen wapening toegepast?

Vooral kunstwerken, utiliteitsbouw en zeker woningbouw lenen zich voor het toepassen van ontworpen wapening. Want hier worden vaak repeterende en vaste stramienen toegepast. Met een zorgvuldige engineering, die leidt tot een doordacht wapeningsplan zijn optimale (financiele) voordelen te behalen. Veel vaker dan u denkt heeft u de mogelijkheid om te kiezen voor een ontworpen wapeningsplan.

Welke voordelen heeft een doordacht wapeningsontwerp?

  • Efficiente inrichting van de bouwplaats;
  • Maximaal gebruik van de mogelijkheden van machines van de bouwstaalproducent;
  • Toepassen van optimaal ontworpen netsoorten in verband met knipwerk, knipverlies en het bijbinden van staven;
  • Rekening houdend met de beschikbare kraantijd;
  • Optimaal gebruik van de werkoppervlakte;
  • Vooraf rekening houden met de moeilijkheidsgraad van het vlechtwerk;
  • De mogelijkheid bepalen van het gebruiken van een werktunnel (woningbouwprojecten).

Doordacht wapenen is wat Bouwstaaltechniek Nederland u kan bieden!