Wat kunnen wij voor u betekenen?

Diensten

Bouwstaaltechniek Nederland: Wij weten wat wapenen is!

Adviesrapportage

Wij leveren een uitgebreid adviesrapport over het hele wapeningstraject (of onderdelen daarvan) vanaf het tekenwerk tot het verwerken van de wapening op locatie. Wij kunnen de kwaliteit van de werkzaamheden op minimaal 50 punten toetsen. Alle toetsmomenten worden door middel van foto’s vastgelegd in dit adviesrapport. Het rapport wordt u digitaal binnen 48 uur toegestuurd en op verzoek kunnen wij het daarna als hardcopy bij u laten bezorgen. Overzichtelijk en snel kunt u de kwaliteit van het werk controleren. Daarmee kunt u partijen op tekortkomingen wijzen en fouten eventueel laten aanpassen.

Procesbegeleiding

We begeleiden het hele traject vanaf verstrekken mm² hoofdconstructeur tot en met de definitieve tekeningen op locatie.
Door onze kennis en ervaring kunnen wij zorgen dat de verschillende processtappen beter op elkaar worden afgestemd zodat onnodige kosten en werkdruk worden vermeden, problemen met levertijden beperkt blijven en daardoor fouten worden voorkomen.

Controle

Wij controleren de buigstaten op juistheid en vergelijken deze met de opgaven van de hoofdconstructeur.

Tekenwerk

Wij werken het tekenwerk uit in ontworpen pasnetten of standaard netten, inclusief het verzorgen van buigstaten en legplan na opgave mm² van de hoofdconstructeur.

Bemiddeling

We kunnen bemiddelen bij eventuele onenigheid tussen partijen. Ons adviesrapport kan bijdragen tot het oplossen van een meningsverschil. Wij werken samen met onafhankelijke constructiebureaus, die door ons kunnen worden geraadpleegd voor een second-opinion.

Wat zijn onze doelgroepen?


  • Projectontwikkelaar

  • Bouw en woningtoezicht van gemeenten

  • Woningbouwverenigingen – corporaties

  • Bouwmanagementbureaus

  • Rijkswaterstaat

  • Prefab Betonindustrie

  • Aannemer en onderaannemer

© Copyright - Bouwstaal Techniek Nederland BV